Описание: „Храстовиден очиболец“, както е известен в България е листопаден храст от семейство Розоцветни (Rosaceae). Растението е силно разпространено в Европа, Сибир, Китай, Япония и Северна Америка. У нас в естествения си ареал може да се наблюдава в Родопите при надморска височина около 1500м. Популярни са видовете Potentilla tormentilla и Potentilla erecta, които според ботаническата класификация са многогодишни тревисти растения на височина около 20см. В нашия случай храстовидната Потентила достига височина около 1м. до 1,50м. с гъста закръглена корона. Листата са перести с 5-7 листчета окосмени от двете страни. Потентилата цъфти от месец май до август с жълтеникави цветове с големина около 3см. Може да срещнем вид с бели цветове (Potentilla fruticosa veitchii).

Отглеждане: Потентилата е непретенциозни храст за отглеждане. Обича добре осветени места (директно слънчево греене). При по сенчести или изцяло сенчести места то е рехаво и губи своя очарователен блясък. Спокойно вирее на всякакъв вид почви. Тя трябва да е добре отцедлива и да няма прекомерно задържане на вода. При по богата на хранителни вещества почви Храстовиден очиболец може да достигне височина около 1,50м. В началото на всяка пролет преди да се разлисти можете да изрежете до дъно всички наведени или стари клонки. По този начин ще стимулирате образуването на нови млади клонки.

Размножаване: Потентилата се размножава чрез резници или делене на кореновата система.

Share on Twitter RSS

Няма други теми