Описание: Къпината е от семейство Розоцветни (Rosaceae). В България има голям брой видове, които са представени главно като храсти и полухрасти. Стъблата на някой видове са покрити с шипве. Къпината е влаголюбив овощен вид. Най-подходящите къпинове сортове у нас са: Thornfree (Торнфрий), Smoothstem (Смутстем), Hull Thornless (Хул торнлис). Плодовете на къпината са богати на витамини минерални вещества и др. Консумацията на къпиновите плодове дейстав тунизиращо и влияляе положително на чревно, стомашни, бъбречни и други заболявания.

Отглеждане: Разстоянието за засаждането на къпината се определя от сорта, наклона на терена и други най-различни фактори. Разстоянието на междуредията е от 2,6-2,8 метра. В любителската овощна градина разстоянието на междуредията може да бъде по-малко 1,8-2 метра. А разстоянието в редовете при изправено растящите къпини е 0,8-0,9 метра, а при полуизправвеноразтящите е 1,2-1,4 метра. Най-подходящите почви за къпината са наносните и черноземни почви. Почвата трябва да бъде добре пропусклива да е рохкава и добре почистена от плевели. Основната обработка на почвата се състои през есента (месец Октомври), където се прекопават. През пролетта се извършват още няколко разрохквания на почвата. Както казахме къпините са влаголюбиви растения и обичат водата. При силно засушаване плодовете остават дребни, изсъхват още преди да узреят и падат на земята. Също така е от особена важност и подхранването на почвата (азотен тор). Резитбата е един от важните процеси, които се извършва след беритбата на плодовете. При резитбата има два основни процеса прореждане и съкращаване.

Прореждането: С него се цели премахването на излишните леторасли. По този начин се създава условие за по-добро запасяване с хранителни вещества и залагане на повече плодни пъпки. При изправено растящите сортове се оставят по 3-4 издънки, при полуизправените 5-6 издънки а при стелещите сортове е от 8-12 издънки.

Съкращаване: То дава възможност на останалите издънки да наедреят, като се стимулира образуването на странични плододаващи растения. При изправени и полуизправени сортове издънките се отрязват на височина около 1.6-1.8метра. А при стелещите и полустелещите сортове издънките се отрязват на височина 2.5-3.5 метра.

Размножаване: Къпините се размножават чрез издънки, коренови резци и отводи. Пълзящите къпини се размножават чрез вкореняване на върховете на едногодишните леторасли. Този процес на размножаване започва през Юли-Август. Взима се младия едногодишен летораср и върхът му се слага в почвата на дълбочина около 10см. Желателно е да се полива вкорененият летораст. При добра грижа растението може да стане готово още същата есен. Друг и също така ефективен начин за размножаване на къпината е чрез положници.

При него в бразда (успоредно на реда) на дълбочина около 10см. се слaга целия летораст като над почвата се оставят листата и върхът на леторастът. По този начин се образуват няколко нови растения коитo се изваждат и разделят рано на пролет. Процеса на размножаване започва през месеците Юли-Август. Показалите се нови издънки се покриват с градинска почва, за да се подобри вкореняваното.