Гугла: Едро, храстовидно 5-15(20)х8-20см бледожълто, яйчножълто, оранжево до жълтеникавокафяво, по-късно тъмноорехно.

Тръбички: Сравнително къси, дебели, гъсто разположени, силно разклонени, връхните много къси, при младите екземпляри по-светли.

Споров прах: Охрен

Пънче: Клубеновидно късо, 2-4х1-5см в основата белезникаво.

Месо: Бяло, при натиск не променя цвета си, много крехко, воднисто, с приятен вкус и миризма.

Месторастение: В иглолистните и широколистните гори от Юни до Октомври.

Литература: "Диворастящи гъби" Цв. Хинкова, Н. Колева, Г. Стойчев. М. Друмева - Димчева 1978г.