Гугла: Тръбно фуниявидна, 2-6см в диаметър; горната повърхност оцветена чернокафяво, по-късно сивокафяво до сивочерно, с дребни по-тъмно оцветени люспички, отдолу сивокафява до пепелносива, гладка по късно набръчкана, бяло напудрена от спорите; рабът подвит надолу, при по-старите плодни тела вълновиден.

Споров прах: Бял

Пънче: Високо 5-15см кухо до основата, надолу стеснено, а нагоре преминава в гуглата и е неразграничено от нея, със същия цвят.

Месо: Сивочерно, много тънко, крехко, хрущялно, със слаба приятна миризма и блудкав вкус.

Месторастение: В широколистните гори, по-рядко в иглолистните, от Август до Ноември.

Значение: Добра ядлива гъба, може да се консумира в свежо и сушено състояние.

Литература: "Диворастящи гъби" Цв. Хинкова, Н. Колева, Г. Стойчев. М. Друмева - Димчева 1978г.