Гугла: Млада - изпъкнала, със завит на долу ръб, развита плоска до фуниeвидна, с тънък, вълновидно нагънат ръб, 1-10см отначало яйчножълта до оранжева, като остарее и при сухо време избледнява; повърхността е суха, гола, гладка.

Пластинки: Няма същински пластинки,а подобни на пластинки жилки, високи до 3мм, дебели, вилужно разклонени, свързани по между си, избягващи по пънчето, оцветени като гуглата.

Споров прах: Светложълт

Пънче: Обратно конично - в основата заострено, към върха разширено, постепенно преминава в гугла, 2-6х0,8-2,5см плътно, голо, едноцветно с гуглата.

Месо: Твърдо, плътно, белезникавожълтеникаво, към повърхността на пънчето жълтеникаво, с миризма на зарзала и приятен вкус.

Месторастение: В иглолистни и широколистни гори. В широколистните гори се появява още през Май и при благоприятно време плодоноси до Ноември, като обикновено плодните тела са по-едри. В иглолистните гори се среща от Юли до Октомври и плодните тела често са дебели. Пачият крак е една от най-разпространените у нас гъби, появява се на големи групи, често при сравнително сухо време.

Значение: Ядлива, вкусна гъба, подходяща за приготвяне на различни ястия, за консервиране и сушене.

Литература: "Диворастящи гъби" Цв. Хинкова, Н. Колева, Г. Стойчев. М. Друмева - Димчева 1978г.