Гугла: Млада - тъпо конична, после широко дъговидна, с тъпа гърбица, по края слабо набраздена и назъбена, 2-5 см. във влажно състояние червеникаво-охрена, суха - много по-светла, бледоохрена, еластично месеста.

Пластинки: Възредки, доста дебели, широки, често в основата жилкувани, към пънчето заоблени, свободни, редуващи се с по-къси, в средата най-широки.

Пънче: Цилиндрично, плътно, жилаво, по-бедно от гуглата, 4-7x0,3-0,4см. младо - фино бяло напластено, по-късно голо.

Споров прах: Бял.

Месо: Бяло, тънко, с приятна миризма и вкус; сухите плодни тела след дъжд оживяват и продължават развитието си.

Месторастение: По пасища и ливади, край пътища, по-рядко в покрайнини на гори, от Април до Октомври, често в самодивски кръгове. Много разпространена.

Значение: Добра ядлива гъба, подходяща за супи.

Литература: "Диворастящи гъби" Цв. Хинкова, Н. Колева, Г. Стойчев. М. Друмева - Димчева 1978г.