Гугла: Млада - яйцевидна, по-късно полукълбета със завит ръб, развита - широко дъговидна с изправен ръб, 3-15см. бяла, гладка, гола, суха, лъскава, при натиск се оцветява слабо жълто.

Пластинки: Свободни, белезникави, по-късно сиворозови, старите червено кафяви.

Споров прах: Червенокафяв.

Пънче: Цилиндрично, задебелено в основата, 6-15 x 1- 2,5 см. отначало плътно, по-късно с тясна празнина, бяло,гладко, при натиск жълтее, с бял ципест пръстен.

Месо: Нежно, бяло, при нараняване не променя цвета си, само при стари плодни тела става жълто; с приятен вкус и миризма на анасон.

Месторастение: По ливади, паркове и гори, от Май до Октомври.

Значение: Ядлива, с отлични вкусови качества. Отличава се от отровната карболова печурка по цвета на пластинките: при ливадната печурка те са сиворозови, при карболката - ярко розови, месото на ливадната печурка е бяло и при нараняване не променя цвета си, при карболката е също бяло, но при нараняване веднага става хромовожълто. Месото на ливадната печурка мирише на анасон на карболката - на карбол; особено силно се чувствува миризмата при варене.

Литература: "Диворастящи гъби" Цв. Хинкова, Н. Колева, Г. Стойчев. М. Друмева - Димчева 1978г.