v
 

Гугла: Месеста, млaда - полукълбеста, развита - изпъкнала, суха, без лъскавина, 3-15см. отначало като кадифена, по-късно гола; светлокафява, маслиненосивокафява, жълтокафява; с подвит неправилно нагънат ръб.

Тръбички: Лимоненожълти, по-късно с маслинен оттенък, при нараняване става синьозелени, вдлъбнати при пънчето, 3-16мм. дълги; пори кръгли, дребни, отначало сивожълти, по-късно ярко лимоненожълти, накрая зеленикави, при натиск синьозелено.

Споров прах: Жълтокафяв.

Пънче: Яйцевидно, по-късно бухалковидно, по-рядко цилиндрично 5-8 х 1-4,5см. под гуглата жълто, надолу карминеночервено, с добре изразен мрежест рисунък, при натиск посивявя.

Месо: Светлокремавожълто, наранено бързо дибива синьозелен цвят, в основата на пънчето е червенокафяво; вкус отанчло сладък, по-късно горчив.

Месторастение: В иглолистни и широколистни, особено в букови гори.

Значение: Неядлива поради неприятен горчив вкус.

Литература: "Диворастящи гъби" Цв. Хинкова, Н. Колева, Г. Стойчев. М. Друмева - Димчева 1978г.