Гугла: Млада - изпъкнала, развита - плоска, в средата вдлъбната, 8-20см. с тънък, накрая броеницовидно набразден ръб; месеста, плътна, зряла е гъбчесто мека, с тъп край; пурпурна с жълтеникаво избледняващо теме, но също жълтеникавокафява, маслиненокафява, в буковите гори даже ярко зелена, с лепкава кожица, повече или по-малко лъскава, тънка обелваща се почти до средата.

Тръбички: Млади - сметановожълти, зрели - наситеноохрени до жълтъчножълти, понякога с червен ръб; дебели, често много широки 10-15мм еднакво дълги, раздалечени, често в основата свързани с жилки, почти свободни, крехки.

Споров прах: Жълтъченожълт

Пънче: Цилиндрично или слабо бутилковидно, бяло, рядко с розов оттенък 5-8х2-4см продълговато, набръчкано, младото твърдо, гъбчесто запълнено, по-късно кухо,крехко.

Месо: Бяло, периферията на гуглата понякога слабо лимоново, крехко: с фенол се багри от индийско червено до шоколадово; вкусът му е приятен със слаба миризма.

Месторастение: В иглолистни и широколистни гори от Юни до Октомври.

Значение: Добра ядлива гъба, една от най-едрите гълъбки, лесно се разпознава по това, че пластинките бързо стават наситено охреножълти.

Литература: "Диворастящи гъби" Цв. Хинкова, Н. Колева, Г. Стойчев. М. Друмева - Димчева 1978г.