Плодните тела: са кълбести, приседнали, на темето плоски или понякога хлътнали, с много големи размери - 10-30(60)см. в диаметър, тежи около 10кг., в основата с дебели, бели мицелни нишки.

Външната обвивка на младите плодни тела е бяла, на зрелите - светло-охрена, до кестеняво или шоколадово кафява; тънка, състои се от рехав слой хифи, понякога липсва, разпуква се на големи късове.

Вътрешната обвивка е тъмно кожеста, дебела до 3мм. крехка; отначало бяла, с узряването на спорите жълтеникава, сиво-жълта до сива, слабо лъскава, врастнала с външната и едновременно с нея се напуква.

Вътрешността на младите плодни тела е бяла, плътна по-късно рехава, жълтозелена, овлажнена.

Споров прах: Маслинено-кафяв до сиво-кафяв.

Месторастение: Между тревата в градини и паркове, в пасища, широколистни гори, от Юли до Октомври.

Значение: В младата възраст е ядлива, една от най-вкусните пърхутки. Обвивката се обелва и бялото твърдо месо може да се панира.

Литература: "Диворастящи гъби" Цв. Хинкова, Н. Колева, Г. Стойчев. М. Друмева - Димчева 1978г.