Гугла: Месеста, млада - полукълбеста, по-късно - изпъкнала, развита - плoска, 4-12см. обикновено шоколадовокафява, понякога жълтокафява до маслиненожълта, с възрастта избледнява; силно слизеста, с дебела и лесно обелваща се кожица, ръбът често носи остатъци от пръстенчето.

Тръбички: Златистожълти, срастнали с пънчето, рядко слизащи по него 6-14мм. лесно се отделя от гуглата; пори жълти, златистожълти, отначало лабиринтовидни, по-късно ъгловидни, с размери най-често 0,5мм в диаметър.

Споров прах: Охренокафяв

Пънче: Твърдо, белезникаво или светложълто, в основата кафявовиолетово, над пръстенчето с бели зърна, които по-късно се оцветяват в кафяво; пръстенчето тънко, ципесто, отначало бяло с виолетов оттенък, при развитите екземпляри или жълто, с приятен вкус и миризма.

Месо: Нежно, белезникаво или жълто, с приятен вкус и миризма.

Месторастение: В иглолистни гори, най-често под пора, от Май до Ноември, в по-големи количества се явяват през есента.

Значение: Ядлива, с отлични вкусови качества; необходимо е преди приготвяне да се обели кожичката на гуглата.

Литература: "Диворастящи гъби" Цв. Хинкова, Н. Колева, Г. Стойчев. М. Друмева - Димчева 1978г.