Гугла: Млада - полукълбеста, по-късно - изпъкнала, 5-20см. дебеломесеста; тъмнокафява до червенокафява, като кадифена, с бронзoв оттенък; при възрастните е гола, често напукана.

Тръбички: Отначало бели, по-късно жълтеникави, несрастнали с пънчето, 5-30мм. дълги; пори-малки, кръгли, при младите бели, по-късно жълтозелени до кафеникави, при натиск не променя цвета си.

Споров прах: Маслиненокафяв.

Пънче: При младите полукълбесто, след това бухналовидно или цилиндрично, 6-15 х 2-6см. плътно и твърдо; кафяво, обикновено по-светло от гуглата, с мрежест рисунък, по-слабо изразен, отколкото при обикновената манатарка, в основата-гладко.

Месо: Бяло, под кожицата червенокафяво, при нараняване не променя цвета си; с приятен вкус и миризма.

Месторастение: В широколистните най-често дъбови гори, от Май до Октомври, топлолюбива.

Значение: Ядлива с отлични вкусови качества.

Литература: "Диворастящи гъби" Цв. Хинкова, Н. Колева, Г. Стойчев. М. Друмева - Димчева 1978г.