Гугла: Млада - дъговидно извита, тъпо изгърбена, бързо става фуниeвидна вдлъбната и разпростряна; ръбът отначало завит, под лупа мъхесто заскрежен, после гол, остър и изправен; 5-15см бял или слабо жълтеникава; гола гладка, без зони, никога не е лепкава, матова, често слабо напукана, твърдомесеста.

Пластинки: Бели, накрая жълтеникави, много тесни 2-3 най-много до 5мм широки, много гъсто разположени, вилужни, късо низбягващи.

Споров прах: Бял

Пънче: Централно или слабо ексцентрично, цилиндрично, надолу обикновено малко изтънено, чисто бял или слабо напетнено, голо и гладко или с няколко неправилни ямички, 3-9х1,5-3,5см твърдо и плътно.

Месо: Бяло, по-късно леко жълтее, здраво, твърдо, с изобилен млечен сок, който изтича на бели капки, при нараняване не изменя цвета си, бързо и дълго време силно люти, с приятна миризма; с калиева основа става златистожълто, при засъхване сивозеленикаво.

Месторастение: В широколистни гори, често в големи количества. Среща се от Юни до Септември в топло и сухо време, когато не растат други гъби.

Значение: Ядлива. Приготвя се в саламура или печена със сланина. Сварена както и всички други лютиви млечници, обикновено е горчива.

Литература: "Диворастящи гъби" Цв. Хинкова, Н. Колева, Г. Стойчев. М. Друмева - Димчева 1978г.