Парка "Аязмото" в град Стара Загора е едно от райските кътчета на нашата страна. Неговото начало е изградено от Митрополит Методий Кусев през 1895год. и е разположен на площ от 3200 декара. Паркът е дом на повече от 150 екзотични дървесни и храстови видове от най-различни части на света. Особен интерес представляват алепския бор (Aleppo pine), лавровото дърво (Laurus nobilis), моливното дърво (Juniperus virgiliana), райската ябълка (Malus pumila), алепския дъб (Quercus infectoria), гинкото (Ginkgo biloba) и много други. В парка има доста места за отдих, спорт и забавления. Там е разположен и зоопаркът на града, както летен театър, "Зала на смеха"(зала с криви огледала), детски площадки и др. От 27 май 1998год. по заповед на Министерството на културата 60 хектара от парка са паметник на парковото и градинарско изкуство.

Легендата за "Аязмото":

По времето на княз Борис I в Стара Загора властвал княз Кольо, който имал дъщеря на име Цветана. Когато Цветана се разболяла, князът се съгласил тя да бъде лекувана от лекари-християни, негови пленници. "Покръстили я в извора на Аязмото и я нарекли Теодора. Като по чудо в момента на покръщението, тя оздравяла. Капището на Аязмото се превърнало в християнски храм. В тази местност изникнал един мaнастир посветен на Светого Велико-мученика Теодора Тирона, по името на покръстената княгиня Теодора..."

Автор на снимките: Красимир Балински

Aiazmo
Share on Twitter RSS